Novinky
Nový email

Aktuálna emailová adresa ambulancie je nasadoktorka2016@gmail.com

viac
Nová posila nášho teamu

Podporujeme mladých lekárov-rezidentov! V mesiacoch február až august 2017 bude v našej ambulancii pre deti a dorast v Bratislave-Dúbravke pracovať MUDr. Mária Poráziková (na fotografii vpravo hore) v rámci predatestačnej...

viac

Cenník

Úvod Cenník

 

Označenie tovaru/služby

Jednotková

cena s DPH

/Eur/ 

 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - na vlastnú žiadosť 5
 Aplikácia očkovacích látok mimo očkovacieho programu
 Vystavenie zdravotného preukazu 10 
 Vyšetrenie spôsobilosti na vodičský preukaz 25 
 Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko, trestno a správne konanie na žiadosť pacienta  10 
 Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť 10 
 Vyšetrenie CRP markera priamo v ambulancii na vlastnú žiadosť
 Vystavenie očkovacieho preukazu alebo opisu očkovacieho preukazu 
 Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadku 
 Vyšetrenie cudzinca bez poistenia  26 
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - na vlastnú žiadosť, tábory, brigády, športové účely 
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti MŠ, SŠ, VŠ 
 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdiium SJ  10 
 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdiium AJ 25 
 Prepichovanie uší a nasadenie naušníc 15 
 Odber krvi na vlastnú žiadosť - krvná skupina 
 Výpis pre komerčnú poisťovňu 15 
 Navšteva v domácnosti pacienta mimo ordinačných hodín v pracovný deň  30 
 Navšteva v domácnosti pacienta mimo ordinačných hodín cez víkend, sviatok a nekapitovaní pacienti 50 
 Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania  16 
 Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť 10
 Inhalácia 2
 Inhalácia s účinnou látkou  3
 Vyšetrenie moču prístrojom Siemens  5
 Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť v cudzom jazyku 36
 Vyšetrenie kapitovaného pacienta v cudzom jazyku 15
 Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku 10
 Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť 5
 Nástrel náušníc (piercing) + 2 ks náušníc podľa vlstného výberu z ponuky 40