Novinky
Nový email

Aktuálna emailová adresa ambulancie je nasadoktorka2016@gmail.com

viac
Nová posila nášho teamu

Podporujeme mladých lekárov-rezidentov! V mesiacoch február až august 2017 bude v našej ambulancii pre deti a dorast v Bratislave-Dúbravke pracovať MUDr. Mária Poráziková (na fotografii vpravo hore) v rámci predatestačnej...

viac

O nás

Úvod Úvod O nás

Podporujeme mladých lekárov-rezidentov! V mesiacoch február až august 2017 bude v našej ambulancii pre deti a dorast v Bratislave-Dúbravke pracovať MUDr. Mária Poráziková v rámci predatestačnej prípravy. Želáme jej veľa elánu v práci, už teraz je jasné, že medzi svoje nové kolegyne hravo zapadne (Pozn.: rezidentský program mladým lekárom hradí Ministerstvo zdravotníctva SR. Spolupracujúce inštitúcie, ako je aj naša ambulancia, sa zapájajú bez nároku na odmenu, v záujme výchovy nových lekárov.)