02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com

Postup pri čerpaní OČR

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné (OČR)

 

V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa – OČR  v súvislosti s ochorením COVID-19 je postup nasledovný:

Zákonný zástupca – rodič dieťaťa má nárok na OČR ak:

  1. dieťa je choré– ak prejavuje známky ochorenia
  2. dieťa je zdravé, prišlo do kontaktu s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19 – cestou RÚVZ mu boli nariadené karanténne opatrenia 
  3. dieťa je zdravé, neprišlo do kontaktu s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19 -RÚVZ mu nenariadil karanténne opatrenia, ale bola zatvorená škola z nariadenia príslušných orgánov

Postup pri nahlasovaní OČR

Rodič nahlási vystavenie OČR svojmu zamestnávateľovi telefonicky.

U detí do 10 rokov veku môže rodič postupovať aj nasledovne:

Rodič zatelefonuje do príslušnej pobočky sociálnej poisťovne (podľa miesta bydliska) alebo do nej zašle vyplnený formulár, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).

Sociálna poisťovňa si následne overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu karantény alebo nariadenia príslušných orgánov (zriaďovatelia škôl majú túto informáciu na svojich web stránkach).

Dávka ošetrovné – OČR sa štandardne vypláca 10 dní. Ak bude ochorenie alebo karanténa nariadená RÚVZ alebo uzatvorenie školy z nariadenia príslušných orgánov trvať dlhšie, sociálna poisťovňa bude akceptovať jej predĺženie podľa potreby.

OČR deti nad 10 rokov:

Prosím kontaktovať našu ambulanciu mailom alebo telefonicky. Tlačivo vystavujeme aj odosielame my do sociálnej poisťovne. Ak je rodič doma v karanténe nariadenej zamestnávateľom, vystavuje PN všeobecný lekár rodiča.

Ak je dieťa nad 10 rokov v jednej domácnosti so starším súrodencom, osobou ktorá sa o dieťa môže starať, je zdravé – v tomto prípade je vystavenie OČR na posúdení pediatrom.

Potrebné informácie na vyplnenie tlačiva:

Meno a priezvisko rodiča ktorý ostáva na OČR
Rodné číslo
Trvalé bydlisko
Zamestnávateľ
Telefonický kontakt na rodiča

Od ktorého dňa /presný dátum/ od kedy OČR začína event. do kedy potrvá, štandardne t.č nechávame, dátum ukončenia otvorený vzhľadom k dočasným opatreniam ktoré sa aktualizujú.

Meno dieťaťa na ktoré je OČR vystavované

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod.
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Poradové číslo na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a zobrazí sa informácia: Virtuálny kiosk je momentálne nedostupný, čo znamená že v daný deň sa už e-časenka nedá využiť, lebo kapacita ambulancie je naplnená. Na daný (dnešný) deň sa dá tiež prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, priamo v čakárni našej ambulancie – vytlačením poradového lístka.

2. Rezervácia na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č.8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže sa informácia: Nie je voľné číslo – Na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15 ako je popísané v hornom odstavci „1. Poradové číslo na dnes“  –   V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním. Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče) kontaktujte neodkladne našu ambulanciu osobne!

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)