02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Cenník výkonov platný od 15. 1. 2023

Označenie tovaru/službyJednotková cena s DPH /Eur/
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť10
Aplikácia očkovacích látok mimo očkovacieho programu10
Vystavenie zdravotného preukazu15
Vyšetrenie spôsobilosti na vodičský preukaz25
Vystavenie posudku pre potreby súdu,občiansko,tresno a správne konanie na žiadosť pacienta25
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť25
Vyšetrenie CRP markera priamo v ambulancii na vlastnú žiadosť10
Vystavenie očkovacieho preukazu,alebo opisu očk.preukazu10
Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadkux
Vyšetrenie cudzinca bez poistenia50
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť,tábory brigády,športové účely10
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti MŠ,SŠ,VŠ10
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdium SJ15
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdium AJ40
Odber krvi na vlastnú žiadosť – Krvná skupina10
Výpis pre komerčnú poisťovňu35
Návšteva v domácnosti pacienta mimo ordinačných hodín v pracovný deň40
Návšteva v domácnosti pacienta mimo ordinačných hodín cez víkend,sviatok a nekapitovaní pacienti60
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania25
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť25
Inhalácia10
Inhalácia s účinnou látkou10
Vyšetrenie moču prístrojom Siemens Clinitek Status10
Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku20
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť10
Nástrel náušníc (piercing) + 2 ks náušníc podľa vlstného výberu z ponuky40
Doplatok za výkon súvisiaci s nepovinným očkovaním5

* Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou NAŠA DOKTORKA s.r.o.

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, príďte neodkladne na vyšetrenie bez objednania v čase ord. hodín pre choré deti alebo urgentný príjem – NÚDCH Kramáre, Limbová 1, Bratislava.

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)