02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com

Cenník výkonov platný od 1.1.2017

Označenie tovaru/službyJednotková cena s DPH/Eur/ 
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť5
 Aplikácia očkovacích látok mimo očkovacieho programu
 Vystavenie zdravotného preukazu10 
 Vyšetrenie spôsobilosti na vodičský preukaz25 
 Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko, trestno a správne konanie na žiadosť pacienta 10 
 Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť10 
 Vyšetrenie CRP markera priamo v ambulancii na vlastnú žiadosť
 Vystavenie očkovacieho preukazu alebo opisu očkovacieho preukazu 
 Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadku 
 Vyšetrenie cudzinca bez poistenia 26 
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť, tábory, brigády, športové účely 
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti MŠ, SŠ, VŠ 
 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdiium SJ 10 
 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdiium AJ25 
 Odber krvi na vlastnú žiadosť – krvná skupina 
 Výpis pre komerčnú poisťovňu15 
 Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 16 
 Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť10
Telefonická a emailová komunikácia u nekapitovaného pacienta5
 Inhalácia2
 Inhalácia s účinnou látkou 3
 Vyšetrenie moču prístrojom Siemens 5
 Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť v cudzom jazyku36
 Vyšetrenie kapitovaného pacienta v cudzom jazyku15
 Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku10
 Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť5
 Nástrel náušníc (piercing) + 2 ks náušníc podľa vlastného výberu z ponuky30
Vyšetrenie CRP markera priamo v ambulancii doplatok poistenca VšZP, Dôvera3
Vyšetrenie CRP markera priamo v ambulancii doplatok poistenca Union2
Delegovaný odber5
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na predĺženie RD10
Preventívne vyšetrenie dieťaťa bez poistenia do 11 týž.36

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

Na daný (dnešný) deň sa dá tiež prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, priamo v čakárni našej ambulancie – vytlačením poradového lístka – tento spôsob teraz v čase koronavírusovej pandémie NEODPORÚČAME, keďže počet osôb v ambulancii má byť limitovaný. Ak si týmto spôsom časenku vytlačíte, treba o tom ihneď informovať sestričku.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, kontaktujte neodkladne našu ambulanciu telefonicky alebo osobne!

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)