02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Cenník výkonov platný od 15. 1. 2023

Označenie tovaru/službyJednotková cena s DPH /Eur/
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť10
Aplikácia očkovacích látok mimo očkovacieho programu10
Vystavenie zdravotného preukazu15
Vyšetrenie spôsobilosti na vodičský preukaz25
Vystavenie posudku pre potreby súdu,občiansko,tresno a správne konanie na žiadosť pacienta25
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť25
Vyšetrenie CRP markera priamo v ambulancii na vlastnú žiadosť10
Vystavenie očkovacieho preukazu,alebo opisu očk.preukazu10
Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadkux
Vyšetrenie cudzinca bez poistenia50
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť,tábory brigády,športové účely10
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti MŠ,SŠ,VŠ10
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdium  SJ15
Výpis zo zdravotnej dokumentácie v cudzom jazyku40
Odber krvi na vlastnú žiadosť – Krvná skupina10
Výpis pre komerčnú poisťovňu35
Návšteva v domácnosti pacienta mimo ordinačných hodín v pracovný deň40
Návšteva v domácnosti pacienta mimo ordinačných hodín cez víkend,sviatok a nekapitovaní pacienti60
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania25
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť25
Inhalácia5
Inhalácia s účinnou látkou 10
Vyšetrenie moču prístrojom Siemens Clinitek Status10
Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku20
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť10
Nástrel náušníc (piercing) + 2 ks náušníc40
Výplach ucha15

* Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou NAŠA DOKTORKA s.r.o.

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

Na daný (dnešný) deň sa dá tiež prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, priamo v čakárni našej ambulancie – vytlačením poradového lístka – tento spôsob teraz v čase koronavírusovej pandémie NEODPORÚČAME, keďže počet osôb v ambulancii má byť limitovaný. Ak si týmto spôsom časenku vytlačíte, treba o tom ihneď informovať sestričku.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, kontaktujte neodkladne našu ambulanciu telefonicky alebo osobne!

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)