02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Povinné a nepovinné očkovanie, ošetrenie po očkovaní

1. Povinné

Odkaz na očkovací kalendár: http://www.uvzsr.sk/kalendar/index.html

2. Nepovinné

Ochorenie Vakcína Počet dávok Vek v čase podania prvej dávky
Rotavírusová infekcia Rotateq 3 do 12. týždňa veku dieťaťa
  Rotarix 2 do 16. týždňa veku dieťaťa
Žltačka typu A Havrix 2 po 12. mesiaci veku dieťaťa
  Vaqta 2 po 12. mesiaci veku dieťaťa
Ovčie kiahne Varivax 2 po 9. mesiaci veku dieťaťa
Meningokoková infekcia      
–   skupiny B Bexsero podľa veku dieťaťa po 2. mesiaci veku dieťaťa
–   skupiny A,C,W-135 a Y Nimenrix 1 po 12. mesiaci veku dieťaťa
Kliešťová encefalitída FSME 3 základné dávky + posilňovacie dávky po 12. mesiaci veku dieťaťa
  Encepur 3 základné dávky + posilňovacie dávky po 12.mesiaci veku dieťaťa
Ľudský papilomavírus HPV Gardasil 9 podľa veku dieťaťa po 9. roku veku dieťaťa
Chrípka Influvac Tetra pri veku do 9r. dieťaťa podávame 2 dávky v prvej sezóne, potom každú ďalšiu sezónu 1 dávka po 3. roku
  Vaxigrip Tetra pri veku do 9r. dieťaťa podávame 2 dávky v prvej sezóne, potom každú ďalšiu sezónu 1 dávka od 6. mesiaca veku dieťaťa

Podrobnejšie informácie nájdete aj v dokumente: Ockovacie-schemy.pdf
Viac informácii nájdete na http://www.sprievodcaockovanim.sk

Ošetrenie možnej reakcie po očkovaní:

horúčka, opuch, bolesť alebo začervenanie v oblasti vpichu.

Odporúčame – po očkovaní podať jednu dávku Paracetamolu (podľa hmotnosti dieťaťa), 3 dni šetriť končatinu, nešportovať. Horúčka môže pretrvávať do 3 dní, počas týchto dní treba ošetrovať teplotu nad 38°C anitpyretikami. Po očkovaní aplikovať chladivú náplasť alebo obklad.

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, príďte neodkladne na vyšetrenie bez objednania v čase ord. hodín pre choré deti alebo urgentný príjem – NÚDCH Kramáre, Limbová 1, Bratislava.

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)