02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Povinné a nepovinné očkovanie, ošetrenie po očkovaní

1. Povinné

Odkaz na očkovací kalendár: http://www.uvzsr.sk/kalendar/index.html

2. Nepovinné

Ochorenie Vakcína Počet dávok Vek v čase podania prvej dávky
Rotavírusová infekcia Rotateq 3 do 12. týždňa veku dieťaťa
  Rotarix 2 do 16. týždňa veku dieťaťa
Žltačka typu A Havrix 2 po 12. mesiaci veku dieťaťa
  Vaqta 2 po 12. mesiaci veku dieťaťa
Ovčie kiahne Varivax 2 po 9. mesiaci veku dieťaťa
Meningokoková infekcia      
–   skupiny B Bexsero podľa veku dieťaťa po 2. mesiaci veku dieťaťa
–   skupiny A,C,W-135 a Y Nimenrix 1 po 12. mesiaci veku dieťaťa
Kliešťová encefalitída FSME 3 základné dávky + posilňovacie dávky po 12. mesiaci veku dieťaťa
  Encepur 3 základné dávky + posilňovacie dávky po 12.mesiaci veku dieťaťa
Ľudský papilomavírus HPV Gardasil 9 podľa veku dieťaťa po 9. roku veku dieťaťa
Chrípka Influvac Tetra pri veku do 9r. dieťaťa podávame 2 dávky v prvej sezóne, potom každú ďalšiu sezónu 1 dávka po 3. roku
  Vaxigrip Tetra pri veku do 9r. dieťaťa podávame 2 dávky v prvej sezóne, potom každú ďalšiu sezónu 1 dávka od 6. mesiaca veku dieťaťa

Podrobnejšie informácie nájdete aj v dokumente: Ockovacie-schemy.pdf
Viac informácii nájdete na http://www.sprievodcaockovanim.sk

Ošetrenie možnej reakcie po očkovaní:

horúčka, opuch, bolesť alebo začervenanie v oblasti vpichu.

Odporúčame – po očkovaní podať jednu dávku Paracetamolu (podľa hmotnosti dieťaťa), 3 dni šetriť končatinu, nešportovať. Horúčka môže pretrvávať do 3 dní, počas týchto dní treba ošetrovať teplotu nad 38°C anitpyretikami. Po očkovaní aplikovať chladivú náplasť alebo obklad.

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

Na daný (dnešný) deň sa dá tiež prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, priamo v čakárni našej ambulancie – vytlačením poradového lístka – tento spôsob teraz v čase koronavírusovej pandémie NEODPORÚČAME, keďže počet osôb v ambulancii má byť limitovaný. Ak si týmto spôsom časenku vytlačíte, treba o tom ihneď informovať sestričku.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, kontaktujte neodkladne našu ambulanciu telefonicky alebo osobne!

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)