02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com

Povinné a nepovinné očkovanie

1. Povinné Odkaz na očkovací kalendár: http://www.uvzsr.sk/kalendar/index.html 2. Nepovinné Ochorenie Vakcína Počet dávok Vek v čase podania prvej dávky Rotavírusová infekcia Rotateq          3 do 12. týždňa veku dieťaťa   Rotarix 2 do 16. týždňa veku dieťaťa Žltačka typu A Havrix 2 po 12. mesiaci veku dieťaťa   Vaqta 2 po 12. mesiaci veku dieťaťa Ovčie kiahne […]

Režim pri ovčích kiahňach (varicella)

pri podozrení na ovčie kiahne treba mailom/telefonicky/osobne kontaktovať našu ambulanciu a dohodnúť spôsob stanovenia diagnózy; vyšetrenie dieťaťa na ambulancii je možné len po dohovore a nie je vždy nevyhnutne potrebné pri potvrdení diagnózy je nutný zápis do zdravotnej dokumentácie výsev sa v prvých dňoch zintenzívňuje, kulminuje okolo 4. dňa, následne vezikuly (pľuzgieriky) postupne zaschýnajú pri výseve odporúčame 1 […]

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod.
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Poradové číslo na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a zobrazí sa informácia: Virtuálny kiosk je momentálne nedostupný, čo znamená že v daný deň sa už e-časenka nedá využiť, lebo kapacita ambulancie je naplnená. Na daný (dnešný) deň sa dá tiež prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, priamo v čakárni našej ambulancie – vytlačením poradového lístka.

2. Rezervácia na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č.8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže sa informácia: Nie je voľné číslo – Na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15 ako je popísané v hornom odstavci „1. Poradové číslo na dnes“  –   V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním. Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče) kontaktujte neodkladne našu ambulanciu osobne!

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)