02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Zápcha (obstipácia)

Zápcha u dojčiat a detí sa podobne ako u dospelých prejavuje zriedkavým vyprázdňovaním stolice, ktorá býva veľmi tuhá, v malých kúskoch („bobky“) alebo spojená s bolestivým vyprázdňovaním pre jej veľký priemer, prípadne je spojená s únikom malého množstva stolice, ktorá akoby „obtekala“ tuhú, obstipovanú stolicu, do spodného prádla (fekálna inkontinencia – enkopréza).

Zápcha postihuje asi 30% detí, najčastejšie predškolákov a je dôvodom návštevy pediatra u 3 – 5% vyšetrených pacientov. 95% detí starších ako 1 rok má funkčnú zápchu, t.j. nenájde sa organická (chorobná) príčina zápchy. Napriek tomu, že funkčná zápcha je veľmi častá, je dôležité vyšetrenie dieťaťa lekárom, aby bol včas identifikovaný pacient s organickou príčinou zápchy.

Normálny spôsob (frekvencia) vyprázdňovania stolice závisí od veku dieťaťa, jeho vývoja – zrelosti, ako aj prijímanej stravy. Prvá stolica – smolka, odchádza u zrelého novorodenca do 36 hod po narodení (90 percent zdravých novorodencov má smolku do 24 hodín po narodení). Prvé týždne po narodení majú dojčené deti priemerne 3 stolice za deň, pričom normálne je aj keď sa vyprázdňujú pri každom kŕmení, ako aj jedenkrát za týždeň. Nedojčené deti – kŕmené adaptovaným kravským mliekom (mliečnou formulou) majú priemerne 2 stolice za deň, avšak v závislosti od typu mlieka môže byť stolica aj zriedkavejšia a tuhšia. Batoľatá mávajú stolicu obvykle dvakrát denne a deti od štyroch rokov jedenkrát denne. (https://www.uptodate.com/contents/constipation-in-infants-and-children-evaluation)

Čo robiť, keď má dieťa zápchu?

U dojčiat do 1. roka života

U dojčiat do 1. roka života je nevyhnutné vylúčiť organickú príčinu zápchy (Hirschsprungova choroba, cystická fibróza, anomálie konečníka), následne môžeme:

u starších dojčiat (po 5. – 6. mesiaci) okrem hore uvedeného:

  • podávať osmoticky aktívne cukry, napr. sorbitol v ovocných šťavách
  • do konečníka aplikovať osmoticky aktívne glycerínové čapíky

U starších detí s funkčnou zápchou je dôležitá:

  • úprava životosprávy – pravidelný návyk vyprázdňovania: krátko po najedení posadiť dieťa na nočník alebo toaletu na 5 až 10 minút dva až trikrát denne v tom istom čase, s primeranou odmenou za disciplínu, bez ohľadu na výsledok
  • úprava stravovacích návykov – zvýšiť príjem vlákniny a nesladených tekutín (tým sa zväčší objem mäkšej stolice) a redukovať príjem rafinovaného cukru, čokolády a bieleho pečiva. Vhodným zdrojom vlákniny je zelenina (kapusta, šaláty, strukoviny), ovocie (nešúpané hrušky, sušené slivky, kiwi), celozrnné pečivo a cereálie, otruby, semienka.
  • Pri chronickej obstipácii je vhodné na začiatku liečby, používaním osmoticky aktívnych laxatív (laktulóza, sorbitol – napr. Duphalac, Macrogol junior) dosiahnuť primerané vyprázdnenie čreva, ktoré pri značnej distenzii (roztiahnutí) obstipovanou stolicou neodpovedá primeraným defekačným (vyprázdňovacím) reflexom a tým nedôjde k odchodu stolice. Niekedy je nevyhnutné aj mechanické vybavenie stolice. Laxatíva je možné následne, pri dostatočnom opätovnom „vytrénovaní“ defekačného reflexu, postupne vysadiť.

Odporúčania vypracované Americkou aj Európskou spoločnosťou pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (www.naspghan.org).

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, príďte neodkladne na vyšetrenie bez objednania v čase ord. hodín pre choré deti alebo urgentný príjem – NÚDCH Kramáre, Limbová 1, Bratislava.

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)