02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Do NUDCH (Národný ústav detských chorôb) sa dá objednať cez Rezervačný systém, https://rezervacie.nudch.eu/rezervacia-terminu

Endokrinologická ambulancia

 • NUDCH, Limbova 1, BA, Endokrinologická ambulancia
  • doc. MUDr. Košťálová, MUDr. Pribilincová, MUDr. Tichá, MUDr. Vitáriušová, Telefón: 02 59371 567, 02 59371 644
 • UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (Antolská)
  • MUDr. Nogeová, MUDr. Vajdová, Telefón: 02/ 68 67 3018

Gastroenterologická ambulancia

 • NUDCH, Limbova 1, BA
  • MUDr. Čierna, MUDr. Székyová, MUDr. Hornová, MUDr. Kosnáčová
  • Telefón: 02 59371 645, 02 59371 359
 • UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (Antolská)
  • MUDr. Kremeňová
  • Telefón: 02/68 67 3065
 • Pediatrická gastroenterológia, ProCare Betliarska, BA
  • MUDr. Krajčírová
  • Telefón: 0907 888 999
 • Gastroenterologické centrum ASSIDUO, Cintorínska 3/B, BA
  • Detské oddelenie  
  • Telefón: 0918 329 609  

Gynekologická ambulancia (pre deti)

 • UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (Antolská)
  • MUDr. Sysák, MUDr. Nižňanská
  • Telefón: 02/68 67 2549
 • UNB Nemocnica Ružinov
  • MUDr. Fellnerová, MUDr. Tomková
  • Telefón: 02/48 234 763
 • UNB Nemocnica akad. L. Dérera
  • Prim. MUDr. Dedinská, MUDr. Ferákova
  • Telefón: 02/59 54 2538
 • HIPOKRATES DS S.R.O., Dunajská streda
  • MUDr. Tibor Feldmár
  • Telefón: 031/ 381 28 76 a   0917 853 507

Chirurgická ambulancia

Imunoalergologická ambulancia

Kardiologická ambulancia

Dermatologická - kožná ambulancia

 • BeneDerma, Saratovská 223, Dúbravka, BA
 • DERMA junior, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 BA
 • Happyderma – detská kožná ambulancia, Poliklinika Fedinova, Fedinova 9, 851 01 Bratislava-Petržalka
 • NUDCH – detská dermatovenerologická ambulancia Limbová 1, BA
  • MUDr. Holobradá, MUDr. Janková, MUDr. Soršáková
  • Telefón: 02/593 71 200, 02/593 71 573, 02/593 71 713

Logopédia

 • Ambulancia klinickej logopédie, Zdravotné stredisko Saratovská 24, 841 02 BA-Dúbravka,
 • ASOBI – Logopedické centrum, Kalinčiakova 31, 831 03 Bratislava
 • Ambulancia klinickej logopédie, Zdravotnícka  952/1, 90031  Stupava
 • Klinická logopédia, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, BA
  • PaedDr. Papcová,
  • Telefón: 02 654 44 941
 • Centrum Dialóg, Poliklinika Tehelná, Tehelná 3120/26, 831 03 BA
 • Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

Nefrologická ambulancia

Neurologická ambulancia

Oftalmologická - očná ambulancia

ORL (ušná-nosová-krčná) ambulancia

Ortopedická ambulancia

Pneumologická ambulancia

 • NUDCH, Pneumologická amb., Limbová 1, BA,
 • Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a NÚDCH, Krajinská 91, 825 56  BA-Podunajské biskupice (pavilón D, prízemie a 1. poschodie),
  • https://nudch.eu/kliniky/klinika-detskej-pneumologie-a-ftizeologie
  • Ambulancie: KDPaF – pneumológia 1, MUDr. Kadlicová,
   • Telefón: +421 2 59371 570
  • KDPaF – pneumológia 2, MUDr. Babencová, MUDr. Vargová, MUDr. Mojžiš
   • Telefón: +421 2 59371 392
  • KDPaF – pneumológia 3, prim. MUDr. Neuschlová, MUDr. Mičietová, MUDr. Perďochová, MUDr. Vargová, MUDr. Kuriačka (SL, Synagis)
   • Telefón: +421 2 59371 297,
  • Ambulancia cystickej fibrózy, MUDr. Bližnáková,
   • Telefón: +421 2 59371 823, +421 907 892 232

Psychiatrická ambulancia

 • Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 BA, ambulancia detskej psychiatrie
  • MUDr. Dimová, MUDr. Kováčová,
  • Telefón: +421 2 654 20 242
 • Klinika Calma – Klinika duševného zdravia, Zochova 6-8, 811 03, BA
 • NUDCH, Psychiatrická amb., Limbová 1, BA,
 • https://nudch.eu/kliniky/klinika-detskej-psychiatrie,
 • Telefón: +421 2 59371 108 alebo Telefón: +421 2 59371 700

Psychologická ambulancia

 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Fedákova 1943/3, 841 02 BA-Dúbravka
 • Ambulancia klinickej psychológie, Zdravotnícka 952/1, 90031  Stupava
 • Ambulancia klinickej psychológie, Saratovská  3424/6C, 84102  BA-Dúbravka,
  • Telefón: +421 918 248 107
 • Ambulancia klinickej psychológie – Centrum pre rodinu Kvapka, Polianky  5, 84101  BA-Dúbravka

Rehabilitácie

Sonografia

Urologická ambulancia

Zubár (pre deti)

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

Na daný (dnešný) deň sa dá tiež prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, priamo v čakárni našej ambulancie – vytlačením poradového lístka – tento spôsob teraz v čase koronavírusovej pandémie NEODPORÚČAME, keďže počet osôb v ambulancii má byť limitovaný. Ak si týmto spôsom časenku vytlačíte, treba o tom ihneď informovať sestričku.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, kontaktujte neodkladne našu ambulanciu telefonicky alebo osobne!

Ako objednávať lieky

 1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
 2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
 3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)