02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Do NUDCH (Národný ústav detských chorôb) sa dá objednať cez Rezervačný systém, https://rezervacie.nudch.eu/rezervacia-terminu

Endokrinologická ambulancia

 • NUDCH, Limbova 1, BA, Endokrinologická ambulancia
  • doc. MUDr. Košťálová, MUDr. Pribilincová, MUDr. Tichá, MUDr. Vitáriušová, Telefón: 02 59371 567, 02 59371 644
 • UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (Antolská)
  • MUDr. Nogeová, MUDr. Vajdová, Telefón: 02/ 68 67 3018

Gastroenterologická ambulancia

 • NUDCH, Limbova 1, BA
  • MUDr. Čierna, MUDr. Székyová, MUDr. Hornová, MUDr. Kosnáčová
  • Telefón: 02 59371 645, 02 59371 359
 • UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (Antolská)
  • MUDr. Kremeňová
  • Telefón: 02/68 67 3065
 • Pediatrická gastroenterológia, ProCare Betliarska, BA
  • MUDr. Krajčírová
  • Telefón: 0907 888 999
 • Gastroenterologické centrum ASSIDUO, Cintorínska 3/B, BA
  • Detské oddelenie  
  • Telefón: 0918 329 609  

Gynekologická ambulancia (pre deti)

 • UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (Antolská)
  • MUDr. Sysák, MUDr. Nižňanská
  • Telefón: 02/68 67 2549
 • UNB Nemocnica Ružinov
  • MUDr. Fellnerová, MUDr. Tomková
  • Telefón: 02/48 234 763
 • UNB Nemocnica akad. L. Dérera
  • Prim. MUDr. Dedinská, MUDr. Ferákova
  • Telefón: 02/59 54 2538
 • HIPOKRATES DS S.R.O., Dunajská streda
  • MUDr. Tibor Feldmár
  • Telefón: 031/ 381 28 76 a   0917 853 507

Chirurgická ambulancia

Imunoalergologická ambulancia

Kardiologická ambulancia

Dermatologická - kožná ambulancia

 • BeneDerma, Saratovská 223, Dúbravka, BA
 • DERMA junior, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 BA
 • Happyderma – detská kožná ambulancia, Poliklinika Fedinova, Fedinova 9, 851 01 Bratislava-Petržalka
 • NUDCH – detská dermatovenerologická ambulancia Limbová 1, BA
  • MUDr. Holobradá, MUDr. Janková, MUDr. Soršáková
  • Telefón: 02/593 71 200, 02/593 71 573, 02/593 71 713

Logopédia

 • Ambulancia klinickej logopédie, Zdravotné stredisko Saratovská 24, 841 02 BA-Dúbravka,
 • ASOBI – Logopedické centrum, Kalinčiakova 31, 831 03 Bratislava
 • Ambulancia klinickej logopédie, Zdravotnícka  952/1, 90031  Stupava
 • Klinická logopédia, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, BA
  • PaedDr. Papcová,
  • Telefón: 02 654 44 941
 • Centrum Dialóg, Poliklinika Tehelná, Tehelná 3120/26, 831 03 BA
 • Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

Nefrologická ambulancia

Neurologická ambulancia

Oftalmologická - očná ambulancia

ORL (ušná-nosová-krčná) ambulancia

Ortopedická ambulancia

Pneumologická ambulancia

 • NUDCH, Pneumologická amb., Limbová 1, BA,
 • Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a NÚDCH, Krajinská 91, 825 56  BA-Podunajské biskupice (pavilón D, prízemie a 1. poschodie),
  • https://nudch.eu/kliniky/klinika-detskej-pneumologie-a-ftizeologie
  • Ambulancie: KDPaF – pneumológia 1, MUDr. Kadlicová,
   • Telefón: +421 2 59371 570
  • KDPaF – pneumológia 2, MUDr. Babencová, MUDr. Vargová, MUDr. Mojžiš
   • Telefón: +421 2 59371 392
  • KDPaF – pneumológia 3, prim. MUDr. Neuschlová, MUDr. Mičietová, MUDr. Perďochová, MUDr. Vargová, MUDr. Kuriačka (SL, Synagis)
   • Telefón: +421 2 59371 297,
  • Ambulancia cystickej fibrózy, MUDr. Bližnáková,
   • Telefón: +421 2 59371 823, +421 907 892 232

Psychiatrická ambulancia

 • Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 BA, ambulancia detskej psychiatrie
  • MUDr. Dimová, MUDr. Kováčová,
  • Telefón: +421 2 654 20 242
 • Klinika Calma – Klinika duševného zdravia, Zochova 6-8, 811 03, BA
 • NUDCH, Psychiatrická amb., Limbová 1, BA,
 • https://nudch.eu/kliniky/klinika-detskej-psychiatrie,
 • Telefón: +421 2 59371 108 alebo Telefón: +421 2 59371 700

Psychologická ambulancia

 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Fedákova 1943/3, 841 02 BA-Dúbravka
 • Ambulancia klinickej psychológie, Zdravotnícka 952/1, 90031  Stupava
 • Ambulancia klinickej psychológie, Saratovská  3424/6C, 84102  BA-Dúbravka,
  • Telefón: +421 918 248 107
 • Ambulancia klinickej psychológie – Centrum pre rodinu Kvapka, Polianky  5, 84101  BA-Dúbravka

Rehabilitácie

Sonografia

Urologická ambulancia

Zubár (pre deti)

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, príďte neodkladne na vyšetrenie bez objednania v čase ord. hodín pre choré deti alebo urgentný príjem – NÚDCH Kramáre, Limbová 1, Bratislava.

Ako objednávať lieky

 1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
 2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
 3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)