02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Preventívne prehliadky

icon shape
 1. vyšetrenie novorodenca
  Založenie zdravotnej dokumentácie

Antropometrické merania – hmotnosť, hodnotenie hmotnostného prírastku

Pediatrické vyšetrenie

Poradenstvo – základná starostlivosť o novorodenca, vitamin D, K, sonografické vyšetrenie (USG) bedrových kĺbov, laktačné poradenstvo (viď kapitola o dojčení na našej stránke), pozvanie k spolupráci pri vyšetreniach psychomotorického vývoja dieťaťa – vývinový skríning viď. https://www.zdraviedietata.sk/

 1. preventívna prehliadka (4. týždeň)
 2. preventívna prehliadka (5. -7. týždeň)
 3. preventívna prehliadka (8. – 11. týždeň)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji: v 2. mesiaci dojča v polohe na brušku udrží hlavičku nad podložkou, začína sa usmievať, objavuje svoj hlas

Laktačné poradenstvo

Informácie o očkovaniach – povinné a odporúčané (nepovinné) očkovania – druhy vakcín.

 • Pri 4. preventívnej prehliadke sa môže začať odporúčané očkovanie proti rotavírusovej infekcii (zvracanie, hnačky) – prvá z troch dávok očkovania (podáva sa perorálne – dieťa vakcínu papá)
 1. preventívna prehliadka (3. – 5. mesiac)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  3. mesiaci sa dojča v polohe na brušku opiera o predlaktia: „pasie koníčky“, hlavu má vysoko zdvihnutú nad podložkou, v 4. mesiaci objavuje svoje ruky – hrá sa s nimi, začína siahať po podávaných predmetoch celou rukou

Poradenstvo o zavádzaní nemliečnych príkrmov a výživy, viď:

https://www.1000dni.sk/nutricne-programovanie/sprievodca-prvymi-prikrmami-s-agatou-lekes/

https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2017/01000/Complementary_Feeding__A_Position_Paper_by_the.21.aspx

 

Očkovanie

 • Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B
 • Pneumokoková vakcína
 • Rotavírusová vakcína (odporúčaná – nepovinná)
 1. preventívna prehliadka (5. – 7. mesiac)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  5. mesiaci sa dojča začína pretáčať z chrbta na bruško, uchopuje predmety medzi prsty a dlaň, začína reagovať nevôľou a plačom na cudzích ľudí

Poradenstvo o nemliečnych príkrmoch – dôležitosť ich podávania, nové druhy potravín

 

Očkovanie

 • Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B
 • Pneumokoková vakcína
 • Rotavírusová vakcína (odporúčaná – nepovinná)

 

 1. preventívna prehliadka (7. – 9. mesiac)
 2. preventívna prehliadka (9. – 11. mesiac)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie ranného moču – ideálne stredný prúd (1-x v prvom roku života)

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  6. mesiaci sa dojča pretáča z bruška na chrbát, priťahuje sa do sedu, medzi 7. a 9. mesiacom sa začína samo posadzovať a sedieť, začína vyslovovať slabiky, medzi 9. a 11. mesiacom začína štvornožkovať, neskôr sa vertikalizuje a začína chodiť s oporou, po 9. mesiaci uchopuje predmety medzi ukazovák a palec

 

 1. preventívna prehliadka (11. – 13. mesiac)

Antropometrické merania – obvod hlavy, hrudníka, dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  v tomto období začína dojča samo chodiť, vyslovuje 2-3 zmysluplné slabiky alebo slová, učí sa jednouché “hry” s rodičmi, je silno citovo naviazané na matku

Poradenstvo, informovanie o preventívnej prehliadke ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára

 

Očkovanie

 • Hexavakcína – záškrt, tetanus, obrna, čierny kašeľ, hemofilus B, hepatitída B
 • Pneumokoková vakcína

 

 1. preventívna prehliadka (približne 15. mesiac)

Antropometrické merania – dĺžka tela, hmotnosť

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu – míľniky vo vývoji:  v tomto období dojča obvykle chodí s istotou, vie zliezť z postele, je “nedôverčivé” voči cudzím ľuďom

 

Očkovanie

 • MMR vakcína – osýpky, mumps, rubeola

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 3. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť

Overenie farbocitu, vyšetrenie zraku, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

Psychomotorický vývin – negatívne míľníky

po 2. mesiaci – neusmeje sa

po 3. mesiaci – nedvíha sa na predlaktie

po 5. mesiaci – neuchopuje predmety

po 8. mesiaci – nesedí bez opory

po 9. mesiaci – nelezie

po 10. mesiaci – nechytá predmety medzi palec a ukazovák

po 12. mesiaci – nevie vysloviť nejaké slovo

po 13. mesiaci – nestojí

po 15. mesiacoch – nechodí

po 2. roku – nehovorí v krátkych vetách

 

 

Prírastky hmotnosti dieťaťa

 • 1. štvrťrok priberie dieťa 150 g – 200 g za týždeň
 • 2. štvrťrok priberie dieťa 100 g – 150 g za týždeň
 • 3. štvrťrok priberie dieťa   50 g – 100 g za týždeň
 • 4. štvrťrok priberie dieťa   70 g za týždeň
 • okolo 4 – 6 mesiaca dieťa zdvojnásobí svoju pôrodnú váhu
 • vo veku 12 mesiacov by malo mať bábätko trojnásobok svojej pôrodnej váhy
 • nedonosené dieťa zväčší svoju pôrodnú hmotnosť do 1. roku 4-až 6-násobne
 • v ďalších rokoch priberá dieťa priemerne 2 kg ročne (1 až 3 kg), a to najmenej okolo 5. a 6. roku 1 kg

 

Prírastky dĺžky dieťaťa

 • v 1. polroku narastie dieťa približne 2,5 cm za mesiac
 • v 2. polroku narastie dieťa asi 10 cm
 • prvý rok života – telesná dĺžka sa predĺži o cca 50 % z pôrodnej dĺžky, t. j. 25 cm
 • rastová rýchlosť potom klesá a medzi 1. a 2. rokom života vyrastie dieťa o cca 25 cm
 • medzi 2. a 3. rokom je to cca 15 cm

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 5. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Overenie farbocitu, udržiavania telesnej čistoty, vyšetrenie zraku, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťaťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

Očkovanie

 • MMR vakcína (u detí narodených po 1.1.2016 ) – osýpky, mumps, rubeola

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 6. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

Vyšetrenie psychomotorického vývinu, posúdenie školskej zrelosti

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

Očkovanie

 • DTaP – IPV – záškrt, obrna, tetanus, čierny kašeľ

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 9. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 11. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – odber krvi (cholesterol), moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

Očkovanie

 • MMR vakcína (u detí narodených do 31. 12. 2015) – osýpky, mumps, rubeola
 • informácie o možnosti očkovania proti HPV (sexuálne prenosné ochorenie ľudským papiloma vírusom), ktoré je čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami, len keď sa podá prvá dávka medzi 12. a 13. rokom života

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 13. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťaťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

Očkovanie

 • dTaP – IPV – záškrt, obrna, tetanus, čierny kašel

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 15. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 17. roku života)

Antropometrické merania – výška, hmotnosť
Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku

Laboratórne vyšetrenie – krv (cholesterol, triacylglyceroly), moč

Pediatrické vyšetrenie

V prípade potreby je dieťaťa odoslané na odborné vyšetrenia

 

 1. preventívna prehliadka (pred dovŕšením 19. roku života), následne sa vykonávajú preventívne prehliadky každé 2 roky

Laboratórne vyšetrenie – sedimentácia krvi, krvný obraz, bichemické parametre, moč< Antropometrické merania – výška, hmotnosť Vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, farbocitu, vyšetrenie krvného tlaku a pulzu Fyzikálne vyšetrenie V prípade potreby je dieťa odoslané na odborné vyšetrenia

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

Na daný (dnešný) deň sa dá tiež prihlásiť v ten deň ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí, priamo v čakárni našej ambulancie – vytlačením poradového lístka – tento spôsob teraz v čase koronavírusovej pandémie NEODPORÚČAME, keďže počet osôb v ambulancii má byť limitovaný. Ak si týmto spôsom časenku vytlačíte, treba o tom ihneď informovať sestričku.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, kontaktujte neodkladne našu ambulanciu telefonicky alebo osobne!

Ako objednávať lieky

 1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
 2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
 3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)