02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Ošetrovanie a inštrukcie pri infekcii Covid-19

Pozrite si prosím informácie o ošetrovaní pacienta s respiračnou infekciou na našej stránke: Infekcie (zápaly) horných dýchacích ciest a ich prevencia – Naša doktorka (nasa-doktorka.sk)

A pre Covid platí sledovať aj saturácie kyslíka – pulzným oxymetrom a celkový stav dieťaťa. Podrobné informácie nájdete aj na stránke COVID-19 – pediatridetom.sk

Ak by dlhšie ako tri dni trvali teploty nad 38°C a zhoršil sa celkový stav, kontaktujte našu ambulanciu v čase ordinačných hodín – najlepšie mailom. Pri zhoršení príznakov a poklese saturácie volať RZP resp. navštíviť KIGM (Infekčná klinika) alebo NUDCH (detská nemocnica) – Kramáre.

Izolácia pozitívnej osoby trvá minimálne 5 dní od pozitívneho testu, ak je bez klinických príznakov ochorenia (nekašle, nemá bolesti a teploty)-

Pozitívny domáci test sa vzťahuje pre definíciu pozitívnej osoby pre účely stanovenia začiatku domácej izolácie – neplatí ako potvrdenie prekonania ochorenia, na to treba PCR test alebo Ag test z oficiálneho odberového miesta.

Potvrdenie o prekonaní ochorenia získate najskôr 10-11 deň od vykonania oficiálneho testu na stránke Koronavírus | Získanie certifikátov (nczisk.sk)

Vyhláška stanovuje, že pozitívny domáci Ag test posúdi všeobecný lekár, avšak to sa vzťahuje pre definíciu pozitívnej osoby pre účely stanovenia začiatku domácej izolácie, karantény pre úzke kontakty tejto osoby, aj ako informácia pre samotného lekára, aby vedel tohto pacienta manažovať.

Výsledky domáceho testu netreba lekárom nosiť, ani posielať fotografie. Lekári nevydávajú potvrdenia o pozitivite. (Výnimkou je potvrdenie o prekonaní COVID-19 u detí do 12 rokov na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021. Aj v tomto prípade ide o test vykonaný na MOM, nie domáci samotest.)

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, príďte neodkladne na vyšetrenie bez objednania v čase ord. hodín pre choré deti alebo urgentný príjem – NÚDCH Kramáre, Limbová 1, Bratislava.

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)